(71) 308 98 97

Oferta

CebITrecykling oferuje Państwu szereg usług związanych z recyklingiem sprzętu IT oraz kasowaniem danych z nośników komputerowych. Pogrupowaliśmy je w odpowiednie pakiety tak, by mogli Państwo wybrać usługę najlepiej dopasowaną do Waszych potrzeb.

Pakiet RECYKLING i RECYKLING PLUS

Jest to oferta skierowana do osób chcących oddać lub wysłać stary sprzęt komputerowy do utylizacji. Z dodatkową możliwością wykupu przez nas sprzętu przedstawiającego wartość handlową (z opcją ponownego wprowadzenia ich na rynek) – w pakiecie PLUS. Pozwoli to Państwu odzyskać część funduszy przeznaczonych na zakup nowego sprzętu.

RECYKLING i RECYKLING PLUS to usługi skierowane do Klientów, których dane na dyskach twardych nie są istotne, ani poufne. Dyski mogą być również wymontowane przez Klienta lub dane na nich mogły zostać już wykasowane.

Procedura realizacji Pakietu RECYKLING i RECYKLING PLUS wygląda następująco:

 • Klient wysyła zestawienie ilościowe na odbiór sprzętu.
  • Przygotowanie wstępnej oferty wykupuPakiet PLUS.
 • Ustalenie sposobu i terminu wysyłki towaru do magazynów CebITgroup.
  • Transport organizowany przez Klienta.
  • Wysyłka na polecenie kurierem.
  • Odbiór sprzętu organizowany przez CebITgroup.
 • Sporządzenie przez personel CebITgroup raportu ilościowego po dostawie.
  • Testowanie i sporządzenie specyfikacji każdego komputeraPakiet PLUS.
  • Ostateczna wycena i sporządzenie oferty wykupu od KlientaPakiet PLUS.
 • Klient otrzymuje Kartę Przekazu Odpadów.

Pakiet BRĄZOWY

To usługa bezpiecznego kasowania danych zapisanych na dysku komputerowym. Sprzęt pozostaje u Klienta, gdzie odbywa się cała operacja. Oto jak ona przebiega:

 • Ustalenie z Klientem metody bezpiecznego usunięcia danych z dysków twardych:
  • WiperApp – bezpowrotne usunięcie danych zgodne ze standardem NIST.
   • Istnieje możliwość odsprzedaży dysków wyczyszczonych z danych.
  • Shredder – mechaniczne niszczenie dysków poprzez rozdrobnienie na kawałki poniżej 20 mm.
   • Niezbędne podłączenie sprzętu do instalacji 380/400V u Klienta.
  • Dojazd do Klienta z wybranym urządzeniem do kasowania danych.
  • Sporządzenie raportu z przeprowadzonego procesu kasowania danych.
  • Wycena i przekazanie certyfikatów z kasowania danych dla każdego dysku.

Pakiet SREBRNY

Testowanie i kasowanie danych w magazynach CebITgroup. Oferta przeznaczona jest dla Klientów, których dane na dyskach komputerowych są istotne i/lub poufne. Z dodatkową możliwością odkupu sprzętu od Klienta.

Oto jak wygląda cały proces:

 • Ustalenie z Klientem metody bezpiecznego usunięcia danych z dysków twardych:
  • WiperApp – bezpowrotne usunięcie danych zgodne ze standardem NIST.
   • Istnieje możliwość odsprzedaży dysków wyczyszczonych z danych.
  • Shredder – mechaniczne niszczenie dysków poprzez rozdrobnienie na kawałki poniżej 20 mm.
 • Dojazd do Klienta i sporządzenie raportu odbieranego sprzętu.
 • Ustalenie terminu odbioru.
 • W wyznaczonym terminie podjeżdża specjalistyczna ciężarówka CebITgroup, wyposażona z monitoring i nadajnik GPS.
 • Przeszkolony i odpowiednio oznakowany w barwy firmowe personel dokonuje załadunku towaru.
 • Sporządzenie raportu załadowanego towaru i porównanie go z wcześniejszym raportem.
 • Przekazanie Klientowi dokumentów odbieranego towaru i powrót ciężarówki do firmy CebITgroup.
  • Możliwie jak najszybszy dojazd do magazynów CG.
 • Wyładowanie sprzętu w specjalnym, wyizolowanym i monitorowanym 24 godziny na dobę magazynie CebITgroup.
 • Rozpoczęcie procesu kasowania danych.
  • W przypadku braku możliwości uruchomienia aplikacji WiperApp, np. fizyczne uszkodzenia, dyski są mechanicznie niszczone poprzez rozdrobnienie w maszynie Shredder.
 • Drukowanie raportów i certyfikatów z bezpiecznego usunięcia danych/zniszczenia dla każdego dysku.
 • Testowanie i sporządzanie specyfikacji każdego komputera.
 • Wycena i przedstawienie oferty wykupu sprzętu dla Klienta.

Pakiet ZŁOTY

Testowanie i kasowanie danych z dysków komputerowych u Klienta, wraz z wyceną i wykupem sprzętu. Pozwoli to Państwu odzyskać część kosztów poniesionych na zakup nowych komputerów.

Realizacja Pakietu ZŁOTEGO wygląda następująco:

 • Ustalenie z Klientem metody bezpiecznego usunięcia danych z dysków twardych:
  • WiperApp – bezpowrotne usunięcie danych zgodne ze standardem NIST.
   • Istnieje możliwość odsprzedaży dysków wyczyszczonych z danych.
  • Shredder – mechaniczne niszczenie dysków poprzez rozdrobnienie na kawałki poniżej 20 mm.
   • Niezbędne podłączenie sprzętu do instalacji 380/400V u Klienta.
  • Dojazd do Klienta z wybranym urządzeniem do kasowania danych.
  • Sporządzenie raportu z przeprowadzonego procesu kasowania danych.
  • Przekazanie Klientowi certyfikatów z kasowania danych dla każdego dysku.
  • Transport sprzętów do magazynów CebITgroup.
  • Testowanie i sporządzanie specyfikacji każdego komputera.
  • Wycena i przedstawienie oferty wykupu sprzętu od Klienta.

Pakiet PLATINUM i PLATINUM +

W Pakiecie PLATINUM oferujemy Państwu kompleksową obsługę sprzętu IT. Dostarczenie do Klienta nowego sprzętu komputerowego, gotowego do użycia. Wymiana starych komputerów na nowe. Niszczenie danych z dysków twardych w firmie CebITgroup lub u Klienta – w Pakiecie PLATINUM +. Podzielimy się też z Klientem zyskami z obrotu wtórnego oddanego sprzętu.

Realizacja Pakietu PLATINUM i PLATINUM +:

 • Nowy sprzęt komputerowy jest rozpakowany, testowany, wygrzewany w firmie CebITgroup. Na komputerach zostaje również zainstalowany system operacyjny, wraz ze wszystkimi niezbędnymi sterownikami.
 • Nowy sprzęt transportowany jest do Klienta.
 • Stary sprzęt jest demontowany ze stanowisk i ładowany na tę samą ciężarówkę, którą dostarczony został nowy sprzęt.
  • Ciężarówka wyposażona jest w nadajnik GPS oraz video rejestrator z możliwością podglądu kamer on-line.
 • Nowy sprzęt instalowany jest na stanowiskach.
 • Stary sprzęt transportowany jest do specjalnego działu firmy CebITgroup, zajmujący się bezpiecznym kasowaniem danych.
  • W Pakiecie PLATINUM + proces ten odbywa się u Klienta.
   • Niezbędne może okazać się podłączenie niszczarki do instalacji 380/400V u Klienta.
  • Następuje inwentaryzacja sprzętu i Klient otrzymuje raport z przeprowadzonego procesu kasowania danych.
   • W przypadku braku możliwości uruchomienia aplikacji WiperApp, np. fizyczne uszkodzenia, dyski są niszczone mechanicznie poprzez rozdrobnienie w maszynie typu Shredder.
   • Klient otrzymuje raport, który sprzęt nadaje się do odsprzedaży – ponownego wprowadzenia na rynek, a który do utylizacji.
  • Sprzęt nadający się do odsprzedaży trafia do magazynu handlowego firmy CebITgroup i zostaje ponownie wprowadzony do obrotu.
   • Firma CebITgroup dzieli się zyskiem z Klientem.

Jak Państwo widzą, nasza oferta jest bogata i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług – zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością rozwiejemy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde pytanie. Razem z pewnością znajdziemy najlepsze dla Państwa rozwiązanie.